Need Help ?
Call: +977- 088520074

जि. शि. अ.

देवीप्रसाद सुवेदी

गुणस्तरीय शिक्षा र स्तरयुक्त सेवा प्रवाहका लागि सबल र सक्षम सस्थागत क्षमता पारदर्शिता र जवाफदेहिता जि शि का सल्यानकाे प्रतिवदता भन्ने अादर्श बाक्यलाइ सधै सिराेधार्य गरी अाफना हरेक कियाकलापहरुलाइ उक्त अादर्श लक्ष्य प्राप्तिका लागि परिलक्षित गरी राज्यका शैक्षिक उदेश्य र लक्ष्य हासिल गर्न जि शि का सल्यान दत्तचित्त भएर अगाडि बढिरहेकाे छ । जिल्ला शिक्षा कार्यालयकाे सूचना प्रर्णाली र सस्थागत क्षमता उत्कृष्ट भएमा मात्र विद्यालयहरुलाइ सही नियमन र मार्गदर्शन गरी अपेक्षित शैक्षिक लक्ष्यहरु हासिल गर्न सकिने तथ्यलाइ मध्यनजर गदै जिल्लाका सम्पूर्ण शैक्षिक सूचना तथ्याक जानकारीहरुलाइ जिल्लाकाे वेभसाइड मार्फत नियमित रुपमा अद्याबधिक गरिदै अाइएकाे छ । गुणस्तरीय शिक्षा एक्लो प्रयासबाट मात्र सम्भव नभएकोले सरोकारवाला सबै शिक्षक,विद्यार्थी, अभिभावक, राजनैतिक दलबाट सदैव रचनात्मक सहयोगको अपेक्षा गर्दछु ।