Need Help ?
Call: +977- 088520074

निरन्तर सिकाइ कार्यक्रमका कक्षा वितरण २०७३

प्रकाशित मिती:  २०७३।८।१

जिल्ला अनाैपचारिक शिक्षा समितिकाे २०७३ कार्तिक ३० गतेकाे निर्णयानुसार अार्थिक वर्ष २०७३।०७४ मा सल्यान जिल्लामा १८३५ जनालाई निरन्तर सिकाइ कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने सन्दर्भमा १२२ वटा कक्षा सञ्चालन हुने ।जिल्लामा सञ्चािलत १८ वटा सामुदायिक सिकाइ केन्द्रमार्फत कक्षा सञ्चालन हुने । कक्षा सञ्चालन २०७३ साल पाैष १ गते देखि हुने ।